MERA OBREUS

Mera-Obreus (Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Elektronicznych Układów Specjalizowanych) mieścił się w Toruniu. Wyroby tego ośrodka nie są zbyt szeroko znane, zaś informacje skąpe. Udało się jednak ustalić, że Ośrodek wytwarzał:
-H0050- mikroukład hybrydowy odbiornika interfejsu odra 1305
-H0081- nadajnik interfejsu odra 1305
-H0020 stopień wejściowy odbiormmika interfejsu JS EMC
-BZY566A-BZY584A- diody referencyjne skompensowane temperaturowo przeznaczone do pracy w wysokostabilnych układach zasilających o dużej niezależności napięcia wyjściowego od napięcia zasilania, rezystancji ociążenia i temperatury.
-DPACA-10 - układ scalony 10 bitowego przetwornika cyfrowo- analogowego. Przekonwertowywał na prąd lub napięcie binarne sygnały TTL. Stosowany do systemów sprzężeń komputerów z siłownikami w obiektach.
-HPCA-12 12 bitowy przetwornik A/C.
-HDPC i 12-12 - układy scalone - przetworniki mocy prądu stałego pozwalające uzyskać przetwarzanie napięcia stałego HDPC z ilozlacją galwaniczną wejścia i wyjścia. Do sprzęgania komputerów z obiektami.
-12-12 do zasilania układów transmisji sygnałów cyfrowych
-AM-1- układ hybrydowy mnożąco- dzielący
-AN-1- nieliniowy układ funkcji półtrapezowych
-AU-1- źródło napięcia
-AW-1- wzmacniacz uniwersalny

Mile widziane będą dalsze informacje odnośnie lokalizacji jak i historii tego ośrodka.