Zakład Doświadczalny Produkcji Urządzeń Technologicznych (ZDUT) przy Przemysłowym Instytucie Elektroniki w latach 70. XX wieku. Znajdował się przy ul. Komarowa w Warszawie (obecna ulica Wołoska). Zakład wytwarzał urządzenia potrzebne przy produkcji elementów półprzewodnikowych.

Urządzenia produkowane przez Zakład Doświadczalny Urządzeń Technologicznych


Powrót do strony głównej