ZAKŁAD BUDOWY MASZYN LAMPOWYCH
Zakład Budowy Maszyn Lampowych (ZBML) został wydzielony ze struktury Zakładów Wytwórczych Lamp Elektrycznych im R. Luksemburg (ZWLE) w 1955 r. Zakład mieścił się na Karolkowej 13, następnie zaś przy ul. Siedmiogrodzkiej 1/3 w Warszawie. Zadaniem tego zakładu było konstruowanie maszyn dla przemysłu lampowego, takich jak zatapiarek, ram trwałości, próżniomierzy, iskierników do sprawdzania szczelności, pomp dyfuzyjnych czy pieców próżniowych. Spośród produkowanych przez ZBML pomp można wymienić tu następujace typy:
 • Pompa obrotowa typu MP
 • Pompa obrotowa typu PP
 • pompa dyfuzyjna rtęciowa PDR2,5
 • Pompa dyfuzyjna rtęciowa PDR20
 • Pompa dyfuzyjna olejowa PDO60
 • Pompa dyfuzyjna olejowa PDO120
 • Pompa dyfuzyjna olejowa PDO250
 • Pompa dyfuzyjna olejowa PDO500
  Po zmianie organizacyjnej przedsiębiorstw z branży elektronicznej ZBML wszedł w skład Unitra-Unima. Wówczas produkcja pomp dyfuzyjnych uległa rozproszeniu (większość typów była produkowana w Koszalinie- obecnie "Tepro").
  Poniżej znajduje się ulotka reklamowa ZBML, prawdopodobnie z początku lat 60.

  Back to main page