Licznik Geigera typu BAH55 PIE


Licznik okienkowy do pomiarów promieniowania Beta.

Powrót do strony głównej


Powrót do "lampy elektronowe"