Licznik Geigera typu BOB33 PIE



Powrót do strony głównej


Powrót do "lampy elektronowe"