Licznik Geigera typu BOB330 PIE

Licznik ten był produkowany przez Zakład Doświadczalny PIE przy ul. Elekcyjnej 106 w Warszawie.


Powrót do strony głównej