Licznik Geigera typu DOB60 PIE


Licznik szklany do pomiaru większych dawek.

Powrót do strony głównej


Powrót do "lampy elektronowe"