SUBMINIATUROWA DIODA PIE TYPU EA50N

Subiniaturowa dioda typu EA50N była produkowana przez Zakład Doświadczalny PIE. Była stosowana w sondach w.cz. woltomierzy lampowych. Więcej danych można znaleźć poniżej.