Licznik Geigera typu GOB 631 PIE

Licznik ten był produkowany przez Zakład Doświadczalny PIE przy ul. Elekcyjnej 106 w Warszawie.

Powrót do strony głównej