Lampa GU4 ZWLE

Jest to mała lampa nadawcza na zakres fal ultrakrótkich. Katoda wolframowa, bezpośrednio żarzona, anoda tantalowa.
Parametry:

 • Napięcie żarzenia Uż=7V
 • Prąd żarzenia Iż=1,8A
 • Prąd emisji Ie=75mA
 • Napięcie anody Ua=700V
 • Prąd anody Ia=55mA
 • Współczynnik amplifikacji Ka=11...14
 • Nachylenie charakterystyki S=1,1...1,7mA/V
 • Oporność wewnętrzna Ri-8,2kOhm
 • Moc użyteczna Pobw=10W
 • Moc admisyjna Pa=35W
 • Częstotliwość fmax=86MHz
 • Pojemność Cas=2,1pF
 • Pojemność siatka-katoda Csk=1,4pF
 • Pojemność Cak=1,9pF
  Lampa była konstrukcją radziecką. Zapewne ZWLE nie wykonało zbyt wielu egzemplarzy tej lampy, gdyż trafia się ona raczej rzadko.

  Powrót do strony głównej


  Powrót do "lampy elektronowe"