Lampa nixie LC7 Dolam

Lampa przeznaczona do monta¿u pionowego, z wyprowadzeniami lutowanymi.

Powrót do strony "polskie lampy elektronowe"