Sonda jonizacyjna SJ2 PIE


Sonda jonizacyjna do pomiaru próżni w układach próżniowych. Sondy SJ2 sygnowane logo PIE są dziś już dużą rzadkością. O wiele częściej można spotkać te sondy z logo Dolamu.

Parametry sondy


Powrót do strony "polskie lampy elektronowe"