NOKTOWIZYJNY PRZETWORNIK OBRAZU WEI 3


Przetworniki noktowizyjne były produkowane w Polsce w Przemysłowym Instytucie Elektroniki w Warszawie, a następnie po 1971 r. w OBREP-ie (później OBRTT, OBRPO). Ponieważ produkcja przetworników odbywała się na potrzeby wojskowe, dlatego informacje na ten temat są bardzo skąpe. Przetwornik WEI-1 był stosowany w noktowizorze saperskim NS-71. Ponieważ noktowizor saperski był wyposażony w optykę binokularową, więc na jeden noktowizor potrzeba było dwóch przetworników o w miarę podobnej charakterystyce. Kolor świecenia ekranu był zielony. Przetwornikami obrazu zajmował się Zakład Lamp Obrazowych PIE. Kierownikiem tego zakładu był inż. Jerzy Giże.Nad fotokatodami do tych przetworników pracowała mgr inż. Danuta Makowska- Bystrzycka. Konstruckje przetworników, przynajmniej początkowo był wzorowane na opracowaniach radzieckich. Nie wiadomo, kiedy produkcja przetworników noktowizyjnych w Polsce się rozpoczęła. Autor niniejszej strony zetknął się z częściami przetworników pochodzącymi z lat 60. (obudowa szklana przetwornika WEI-3). Według wspomnień Andrzeja Taczanowskiego, początki tej tematyki to 1968 r. W 1969 r. prace przerwano. Egzemplarze z 1971 r. są dowodem na to, że prace zostały później wznowione. Możliwe, że przetworniki lub przynajmniej ich części były także wytwarzane we wrocławskim oddziale OBREP. Jest to jednak tylko przypuszczenie, oparte na fakcie odnalezienia tamże pewnej liczby pustych obudów do przetwornika bliżej nieznanego typu. Mogły być one jednak wykorzystane np. tylko do pewnych eksperymentów z fotokatodami. Wiadomo, że oprócz przetworników jednostopniowych były w Polsce wytwarzane, przynajmniej próbnie przetworniki kaskadowe. Oznacza to, że jeden przetwornik oświetlał kolejny, co zapewniało większy stopień wzmocnienia. Dokumentacja tych przetworników jednak nie zachowała się. Produkcja przetworników noktowizyjnych w Polsce zakończyła się na początku lat 90. ubiegłego wieku, a więc trwała przynajmniej ponad 20 lat. Produkowane przetworniki były przetwornikami tzw. pierwszej generacji, a więc w latach 90. były już bardzo przestarzałe. Były to przetworniki wyposażone w fotokatodę, prosty układ elektrostatycznego ogniskowania i ekran luminescencyjny. Produkcja nowszych przetworników nie była jednak możliwa, ponieważ nie opanowano technologii płytki mikrokanalikowej, stanowiącej ważny i nieodzowny element przetworników nowszych generacji.
Poniżej na zdjęciu przetwornik WEI-3. Datowany jest na 1964 r., co może wskazywać, że brace nad przetwornikami obrazu były prowadzone wcześniej, aniżeli sugerował to wspomniany wyżej Andrzej Taczanowski.
Strona została zaktualizowana 12 sierpnia 2021 r.

Powrót do strony głównej


Powrót do "Polskie lampy elektronowe"