Unitra Obrep
UNITRA OBREP - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektroniki Próżniowej, wydzielony na początku lat 70. XX wieku z Przemysłowego Instytutu Elektroniki. W OBREP opracowywano konstrukcje polskich pomp jonowo-sorpcyjnych, zeolitowych, sublimacyjnych, sublimacyjno-pułapkowych, widikonów,przetworników obrazu do potrzeb noktowizji, wyświetlaczy VFD, plazmowych, sond jonizacyjnych. W OBREP opracowywano również urządzenia i podzespoły próżniowe, pasty emisyjne i luminofory do lamp elektronowych i kineskopów.
OBREP był kilkakrotnie reorganizowany, przyjmując nazwy OBREP, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przetworników Obrazu (OBRPO), Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Telewizyjnej (OBRTT), Instytut Technologii Próżniowej (ITP). Przez pewien czas był włączony w struktury UNITRA-POLKOLOR.
Dyrektorami OBREP byli: Profesor Wiesław Barwicz i doc. Czesław Kiliszek. W 2002 roku nastąpiło ponowne włączenie ITP(OBREP) do Przemysłowego Instytutu Elektroniki (PIE). Według książki telefonicznej OBREP-u z roku 1984 OBREP w Warszawie miał dwie siedziby: Przy ul. Długiej 44/50 i przy nieodległej ul. Bielańskiej 10 (Zakład Doświadczalny). Struktura wyglądała wówczas następująco:
DN- dyrektor naczelny
NX-dział spraw obronnych
NR-radca prawny
NO-samodzielne stanowisko do spraw organizacji
NB-zakład badań i studiów rozwoju techniki
NE-dział planowania
NI dział inwestycji i gospodarki aparaturowej
NP-samodz stanowisko do spraw ochrony przeciwpożarowej
DB-zastępca dyrektora ds. naukowych
BF-zakład fizyki i techniki próżni
BK-zakład komór gaszeniowych
BN-zakład wzmacniaczy obrazu
BG-zakład geterów
BB-zakład badań fizykochemicznych
BH-zakład technologii chemicznych
BL-zakład luminoforów
BD-zakład dokumentacji
BO-samodzielna pracownia optyki elektronowej
DT- zastęca dyrektora ds naukowo-technicznych
TP-zakład przyrządów optoelektronowych
TU-zakład konstrukcji urządzeń technologicznych i kontrolno-pomiarowych
TR-wydział budowy urządzeń
TW-wydział detali i narzędzi
TM-dział głównego mechanika i energetyka
TO- dział wynalazczości i ochrony własności przemysłowej
TB-służba BHP
DF-główny księgowy
FF-dział finansowy
Nic dziwnego, że w tamtych latach liczba osób pracujących tylko przy ul. Długiej 44/50 wynosiła około 700-800 osób. Jak wspominają pracownicy, niejednokrotnie zdarzało się, że przed godziną ósmą rano jechali do swoich pracowni windą towarową, gdyż tłok, jaki panował przy dwóch windach osobowych był po prostu nie do zniesienia. Warto może napisać kilka słów o tym, czym zajmowały się ówcześnie istniejące pracownie. C.D.N

Powrót do strony głównej