Polskie wyświetlacze VFD
Polska plazma Prócz prac nad wyświetlaczami plazmowymi (opisanymi w innym dziale tej strony) prowadzono w OBREP prace nad wyświetlaczami fluorescencyjnymi (VFD). Zagadnieniami tymi zajmował się Zakład Przyrządów Optoelektronowych. Docelowo miały znaleźć one zastosowanie w radioodbiornikach "DIORY" oraz w magnetowidach, dlatego też opracowano dwa modele wyświetlaczy, które spełniały te wymagania: WFT1 i WFM1.
Szczęśliwie, do czasów dzisiejszych przetrwały prototypy, co pozwoliło na wykonanie ich fotografii podczas pracy w kolorze.

Prócz tego zamieszczono poniżej fotografię z epoki.

Około 1992 roku wszelkie prace nad wyświetlaczami VFD, podobnie jak nad wyświetlaczami plazmowymi w OBREP przerwano. "Diora", w której miała nawet powstać linia do produkcji wyświetlaczy zaczęła podupadać. Potrzebne komponenty taniej było kupować poza granicami naszego kraju. Można żałować, że OBREP nie poszło w kierunku wytwarzania wyświetlaczy alfanumerycznych lub graficznych wraz ze sterownikiem. Wydaje się, że zbyt na tego typu wyroby byłby możliwy po dziś dzień. Zachowały się karty katalogowe z parametrami omówionych wyświetlaczy.

Materiały dotyczące badań wyświetlacza WFT1

Powrót do strony OBREP
Powrót do strony głównej