PIECE ELEKTRONOWE


Piece elektronowe, zwane też piecami elektronowiązkowymi są specjalnym typem pieców próżniowych, w któych grzanie wsadu odbywa się poprzez bombardowanie wiązką elektronów. W Polsce produkcją takich pieców zajmował się Przemysłowy Instytut Elektroniki, a następnie Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Elektroniki Próżniowej. Piece te służyły do topienia i rafinacji metali trudno topliwych, jak wolfram i molibden. Takie metale wykorzystywał m.in. przemysł lampowy i oświetleniowy (Kombinat Techniki Świetlnej "Polam". Parametry budowanych przed laty pieców najłatwiej będzie porównać, przeglądając karty katalogowe.

Piec elektronowy WP10/25 o mocy 10 kW i napięciou przyspieszającym 25 kV:


Piec elektronowiązkowy WP200/25 o mocy 200 kW i napięciu przyspieszającym 25 kV: 

Powrót do strony głównejostatnia aktualizacja 23-08-2020