O POLSKICH UKŁADACH KALKULATOROWYCH "OD KUCHNI"


Oprócz suchych informacji o produkowanych niegdyś w CEMI układach kalkulatorowych (podstrona w budowie) warto także poświęcić nieco uwagi zagadnieniom ich produkcji. Myślę, że wartość ta będzie tym większa, że o informacje od zaplecza nie jest wcale łatwo. Pamięć ludzka jest zawodna, mało też jest osób, które miały z naszymi układami kalkulatorowymi bezpośrednią styczność. Na tej podstronie zebrano nieco materiałów źródłowych, dotyczących zagadnień pomiarów polskich układów kalkulatorowych.

W drugiej połowie lat 70. XX wieku w NPCP (naukowo-produkcyjnym centrum półprzewodników) CEMI rozpoczeto produkcję układów kalkulatorowych. Układy te były w większości kalkami odpowidników zagranicznych. W związku z podjęciem tej nowej produkcji konieczne stało się opracowanie testerów tych układów. Jeden z artykułów, traktujących o tym zagadnieniu ukazał się w numerze 5 z 1979 roku periodyku pt. " Biuletyn informacyjny CEMI". Jest to artykuł Leszka Orłowskiego z Przemysłowego Instytutu Elektroniki. Poniżej znajdują się skany tego artykułu.


Słowo komentarza: Artykuł stanowi potwierdzenie, że układy MC74007 (kalkulator prosty) i MC74008 (kalkukator inżynierski) były wytwarzane w kraju przed rokiem 1980 (oznaczenia układów MCX w artykule oznaczają "gołe"struktury, przed włożeniem ich do obudowy). Artykuł też stanowi pośrednio dowód na to, jak wielkim błędem było umieszczenie fabryki półprzewodników w środku zanieczyszczonej Warszawy. Nie oszukujmy się: wytwarzanie układów wielkiej skali integracji wymaga dużej czystości. Taką łatwiej byłoby zachować np. w czystych Bieszczadach niż w zanieczyszczonej Warszawie. Między innymi ten czynnik był powodem małego uzysku w produkcji układów kalkulatorowych, na który skarżył się autor cytowanego artykułu. Mały uzysk musiał oczywiście oznaczać większą cenę wyrobu i nieopłacalność produkcji. W ten sposób zamykało się kółeczko obłędu, którego skutkiem -jak niestety wiemy- był całkowity upadek CEMI w pierwszej połowie lat 90.

Wróćmy jednak do tematu podstrony. W artykule była mowa o testerach struktur kalkulatorów, wykonanych w kraju. Jak te testery wyglądały? Czym się charakteryzowały?- są to pytania, które z szacunku dla historii polskiej elektroniki trzeba w tym miejscu zadać. Prawdopodobnie do dziś nie zachował się ani jeden egzemplarz któregokolwiek z opracowanych niegdyś w PIE testerów. Zachowały się jednak wzmianki o tych urządzeniach w zeszytach pt. "Opracowania PIE". Oddajmy więc ponownie głos kartkom papieru. Pierwszy opis pochodzi z 1978 r. i dotyczy testera PU-10:


Drugi opis pochodzi z 1979r. i dotyczy testera PU-11:


Trzeci z kolei opis pochodzi z roku 1980 i dotyczy testera PU-12:


Powrót do strony głównej


Powrót do "Polskie elementy półprzewodnikowe"