POLSKIE UKŁADY KALKULATOROWE SERII MC14xxx i MC74xxx


Na tej podstronie zebrano polskie układy kalkulatorowe (Serii MC), produkowane niegdyś przez CEMI. Według relacji osoby dobrze poinformowanej, dokumentacja pierwszych układów kalkulatorowych została pozyskana przez nasz wywiad około 1980 roku. U nas ograniczono się w zasadzie do pracy odtwórczej- skopiowano te układy według dostarczonej przez wywiad dokumentacji. Układy były wykonywane wówczas w technologii 2,5 mikrona. Układy kalkulatorowe bywały używane do nietypowych zastosowań. Opis takich zastosowań znajduje się w poniższym linku.

Nietypowe zastosowania kalkulatorów (rar)UKŁAD MCY74005


Układ popularnego kalkulatora.Kalkulator pięciodziałaniowy: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie i procenty. Sygnalizacja stanów specjalnych: niedomiar, nadmiar, niskie napięcie zasilania.Obudowa CE77, technologia p-MOS. Napięcie zasilania 6,6 do 9,5V.Pobór 12mA. Współpraca z wyświetlaczem LED.W późniejszym czasie zmieniono oznaczenie na MC14005.

UKŁAD MC14005


Układ popularnego kalkulatora.Kalkulator pięciodziałaniowy: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie i procenty. Sygnalizacja stanów specjalnych: niedomiar, nadmiar, niskie napięcie zasilania.Obudowa CE77, technologia p-MOS. Napięcie zasilania 6,6 do 9,5V.Pobór 12mA. Współpraca z wyświetlaczem LED.

UKŁAD MC14006

Kalkulator siedmiodziałaniowy (+ - x / % 1/X X2). 12 pozycyjny wskaźnik LED zasilanie: -7,5V. Brak bliższych informacji i nie wiadomo, czy wszedł do produkcji. Poszukiwany do kolekcji!

UKŁAD MC74007


Układ popularnego kalkulatora.Wcześniej nosił oznaczenie MCY74007 (nie należy mylić z późniejszym układem CMOS). Kalkulator ośmiodziałaniowy: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, pierwiastkowanie, odwrotność, kwadrat i procenty. Sygnalizacja stanów specjalnych: niedomiar, nadmiar, niskie napięcie zasilania.Obudowa CE77, technologia p-MOS. Napięcie zasilania 6,6 do 9,5V.Pobór 12mA. Automatyczne wygaszanie wyświeltacza. Współpraca z wyświetlaczem LED.Odpowiednik układu MPS75-007.Potem zmieniono oznaczenie na MC14007. Zachęcam także do odwiedzenia strony Dominika Leona Bieczyńskiego, poświęconej temu kalkulatorowi:

Link do strony Dominika Leona Bieczyńskiego


Informacje o układzie MCY74007 (kalkulator)UKŁAD MC14007A


Układ popularnego kalkulatora.Kalkulator ośmiodziałaniowy: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, pierwiastkowanie, odwrotność, kwadrat i procenty. Sygnalizacja stanów specjalnych: niedomiar, nadmiar, niskie napięcie zasilania.Obudowa CE77, technologia p-MOS. Napięcie zasilania 6,7 do 8,3V.Pobór 12mA. Współpraca z wyświetlaczem LED.

UKŁAD MC14008


Układ kalkulatora naukowego.Działania: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie. Obliczanie funkcji: sinus, kosinus, tangens,logarytm naturalny,logarytm, odwrotność,kwadrat, pierwiastkowanie oraz funkcji odwrotnych (wykładnicze, cyklometryczne). Możliwość zamiany zawartości rejestru wejściowego X i Y X-->Y. Dwa poziomy nawiasów. Możliwość wprowadzenia liczby pi.Liczby mogą być wprowadzone w postaci wykładniczej i dziesiętnej. Sygnalizacja stanów specjalnych: niedomiar, nadmiar, niskie napięcie zasilania.Obudowa CE77, technologia p-MOS. Napięcie zasilania 6 do 9,5V.Pobór 20mA. Współpraca z wyświetlaczem LED.odpowiednik układu MPS7529-017.

Informacje o układzie MCY74008 (kalkulator)


UKŁAD MC14008A


Układ kalkulatora naukowego.Działania: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie. Obliczanie funkcji: sinus, kosinus, tangens,logarytm naturalny,logarytm, odwrotność,kwadrat, pierwiastkowanie oraz funkcji odwrotnych (wykładnicze, cyklometryczne). Możliwość zamiany zawartości rejestru wejściowego X i Y X-->Y. Dwa poziomy nawiasów. Możliwość wprowadzenia liczby pi.Liczby mogą być wprowadzone w postaci wykładniczej i dziesiętnej. Sygnalizacja stanów specjalnych: niedomiar, nadmiar, niskie napięcie zasilania.Obudowa CE77, technologia p-MOS. Napięcie zasilania 6,7 do 8,3V.Pobór 20mA. Współpraca z wyświetlaczem fluorescencyjnym.Poszukiwany do kolekcji!

UKŁAD MC14008B


Układ kalkulatora naukowego.Działania: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie. Obliczanie funkcji: sinus, kosinus, tangens,logarytm naturalny,logarytm, odwrotność,kwadrat, pierwiastkowanie oraz funkcji odwrotnych (wykładnicze, cyklometryczne). Możliwość zamiany zawartości rejestru wejściowego X i Y X-->Y. Dwa poziomy nawiasów. Możliwość wprowadzenia liczby pi.Liczby mogą być wprowadzone w postaci wykładniczej i dziesiętnej. Sygnalizacja stanów specjalnych: niedomiar, nadmiar, niskie napięcie zasilania.Obudowa CE77, technologia p-MOS. Napięcie zasilania 6,7 do 8,3V.Pobór 20mA. Współpraca z wyświetlaczem LED.

UKŁAD MC14009


Układ kalkulatora naukowego.Działania: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie. Obliczanie funkcji: sinus, kosinus, tangens,logarytm naturalny,logarytm, odwrotność,kwadrat, pierwiastkowanie oraz funkcji odwrotnych (wykładnicze, cyklometryczne). Możliwość zamiany zawartości rejestru wejściowego X i Y X-->Y. Pięć poziomów nawiasów. Możliwość wprowadzenia liczby pi.Liczby mogą być wprowadzone w postaci wykładniczej i dziesiętnej. Sygnalizacja stanów specjalnych: niedomiar, nadmiar, niskie napięcie zasilania.Obudowa CE76, technologia p-MOS. Napięcie zasilania 6 do 9,5V.Pobór 20mA. Współpraca z wyświetlaczem LED. Odpowiednik układu MPS7529-016. Zachęcam także do odwiedzenia strony Dominika Leona Bieczyńskiego, poświęconej temu kalkulatorowi:

Link do strony Dominika Leona BieczyńskiegoUKŁAD MC14009A


Układ kalkulatora naukowego.Działania: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie. Obliczanie funkcji: sinus, kosinus, tangens,logarytm naturalny,logarytm, odwrotność,kwadrat, pierwiastkowanie oraz funkcji odwrotnych (wykładnicze, cyklometryczne). Możliwość zamiany zawartości rejestru wejściowego X i Y X-->Y. Pięć poziomów nawiasów. Możliwość wprowadzenia liczby pi.Liczby mogą być wprowadzone w postaci wykładniczej i dziesiętnej. Sygnalizacja stanów specjalnych: niedomiar, nadmiar, niskie napięcie zasilania.Obudowa CE76, technologia p-MOS. Napięcie zasilania 6,7 do 8,3V.Pobór 20mA. Współpraca z wyświetlaczem fluorescencyjnym VFD.

UKŁAD MC14009B


Układ kalkulatora naukowego.Działania: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie. Obliczanie funkcji: sinus, kosinus, tangens,logarytm naturalny,logarytm, odwrotność,kwadrat, pierwiastkowanie oraz funkcji odwrotnych (wykładnicze, cyklometryczne). Możliwość zamiany zawartości rejestru wejściowego X i Y X-->Y. Pięć poziomów nawiasów. Możliwość wprowadzenia liczby pi.Liczby mogą być wprowadzone w postaci wykładniczej i dziesiętnej. Sygnalizacja stanów specjalnych: niedomiar, nadmiar, niskie napięcie zasilania.Obudowa CE76, technologia p-MOS. Napięcie zasilania 6,7 do 8,3V.Pobór 20mA. Współpraca z wyświetlaczem LED. Poszukiwany do kolekcji!

UKŁAD MC14010


Układ pamięci buforowej do współpracy z kalkulatorem MC14009 - zwiększa liczbę adresowalnych pamięci do 10. Technologia P-MOS, obudowa CE84. Odpowiednik układu MPS7544-077. Pamięć MC14010 to jednokierunkowy szeregowy rejestr przesuwający o pojemności 672 bitów. Oprócz zasilania układ ma trzy wyprowadzenia - zegar, wejście i wyjście.

UKŁAD MC14011


Układ programatora do współpracy z kalkulatorem MC14009 - pozwala zaprogramować do 72 instrukcji. Technologia P-MOS, obudowa CE78. Odpowiednik układu MPS7543-001.

UKŁAD MC14012

MC14012 Kalkulator inżynierski. 18 funkcji 2 poziomy nawiasów, działania na zawartości pamięci,programowanie przy pomocy MC14011. Współpraca ze Wskaźnikiem LED. zasilanie: -9,5V : -6,0V pobór prądu: 20,0 mA przy -7,5V obudowa DIL40. Trochę biedniejsza wersja MC14009. Brak bliższych danych, nie wiadomo, czy wszedł do produkcji. Poszukiwany do kolekcji!

UKŁAD MC14013


Układ kalkulatora naukowego. Współpraca z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym LCD.

Informacje o układzie MC14013 (kalkulator)UKŁAD MC14015


Układ kalkulatora. Działania: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie. Obudowa CE76, technologia p-MOS. Napięcie zasilania 6,5 do 9V.Pobór 20mA. Współpraca z wyświetlaczem LED lub VFD 12 cyfrowym. Współpraca z drukarką.

UKŁAD MCX74204


Jest to zagadkowy układ kalkulatora.Prawdopodobnie został zastosowany w kalkulatorze ELWRO120L.W katalogu CEMi z roku 1977/1978 został opisany jako "kalkulator czterodziałaniowy ośmiocyfrowy". Obudowa CE66.Technologia MOS. Zapewne umozliwiał więc dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Nie są jednak znane bliższe właściwości tego układu. Oznaczenie wydaje się nieadekwatne do wykonania- symbol MCX powinien być zarezerwowany dla nieobudowanych struktur. Nie występuje w późniejszych katalogach, np. z roku 1983/1984, co sugeruje, że był stosunkowo krótko produkowany, możliwe nawet, że z zagranicznych struktur. Mile widziane bliższe informacje oraz egzemplarz.
Opis z katalogu CEMI 1977/1978r.:Powrót do strony głównej


Powrót do "Polskie elementy półprzewodnikowe"