POLSKIE UKŁADY SERII MCY 75xx


Na tej podstronie zebrano polskie układy serii MCY75xx, produkowane niegdyś przez CEMI.

UKŁAD MCY7501


Dynamiczny rejestr przesuwający z recyrkulacją wewnetrzną. Pojemność 2x1024 bity. Napięcie zasilania 5V. Częstotliwość minimalna 1kHz, czestotliwość maksymalna 1MHz. Odpowiednik układu 2401 firmy Intel. Technologia nMOS. Obudowa CE71. Był produkowany stosunkowo krótko, rzadko spotykany.

UKŁAD MCY7505


Dynamiczny rejestr przesuwający o długości 1024 bitów.

UKŁAD MCY7506


Dynamiczny rejestr przesuwający 2x100 bitów.Obudowa CE84.

Powrót do strony głównej


Powrót do "Polskie elementy półprzewodnikowe"