POLSKIE UKŁADY SERII UCA54SXXX


Na tej podstronie zebrano polskie układy serii UCA54SXXX, produkowane niegdyś przez CEMI.Z uwagi na zawartość złota, trudno już dziś je spotkać.

UKŁAD UCA54S416UKŁAD UCA54S426


Powrót do strony głównej


Powrót do "Polskie elementy półprzewodnikowe"