POLSKIE UKŁADY SERII UCY74LSXXX


Na tej podstronie zebrano polskie układy serii UCY74LSXXX, produkowane niegdyś przez CEMI.

UKŁAD UCY74LS00


Cztery dwuwejściowe bramki NAND. Technologia TTL LS.Obudowa CE70.

UKŁAD UCY74LS01


Cztery dwuwejściowe bramki NAND z owartym kolektorem. Technologia TTL LS.Obudowa CE70. Poszukiwany do kolekcji!

UKŁAD UCY74LS02


Cztery dwuwejściowe bramki NOR. Technologia TTLS.Obudowa CE70.

UKŁAD UCY74LS03


Cztery dwuwejściowe bramki NAND z otwartym kolektorem. Technologia TTL LS.Obudowa CE70.

UKŁAD UCY74LS04


Sześć negatorów. Technologia TTL LS.Obudowa CE70.

UKŁAD UCY74LS05


Sześć negatorów z otwartym kolektorem. Technologia TTL LS.Obudowa CE70.

UKŁAD UCY74LS08


Czterokrotna dwuwejściowa bramka AND. Technologia TTL LS.Obudowa CE70.

UKŁAD UCY74LS09


Czterokrotna dwuwejściowa bramka AND z otwartym kolektorem. Technologia TTL LS.Obudowa CE70.Poszukiwany do kolekcji!

UKŁAD UCY74LS10


Trzy trzywejściowe bramki NAND. Technologia TTL LS.Obudowa CE70.

UKŁAD UCY74LS11


Trzy trzywejściowe bramki AND. Technologia TTL LS.Obudowa CE70.

UKŁAD UCY74LS14


Sześciokrotny inwerter z układem Schmidta. Technologia TTL LS.Obudowa CE70.Poszukiwany do kolekcji!

UKŁAD UCY74LS15


Trzy trzywejściowe bramki ANDz otwartym kolekorem. Technologia TTL LS.Obudowa CE70.

UKŁAD UCY74LS20


Dwie czterowejściowe bramki NAND. Technologia TTL LS.Obudowa CE70.

UKŁAD UCY74LS21


Dwie czterowejściowe bramki AND. Technologia TTL LS.Obudowa CE70.Poszukiwany do kolekcji!

UKŁAD UCY74LS26


Czterokrotna dwuwejściowa bramka NAND z otwartym kolektorem 15V. Technologia TTL LS.Obudowa CE70.Poszukiwany do kolekcji!

UKŁAD UCY74LS27


Trzykrotna trzywejściowa bramka NOR. Technologia TTL LS.Obudowa CE70.

UKŁAD UCY74LS32


Czterokrotna dwuwejściowa bramka OR. Technologia TTL LS.Obudowa CE70.

UKŁAD UCY74LS37


Czterokrotna dwuwejściowa bramka mocy NAND. Technologia TTL LS.Obudowa CE70. Poszukiwana do kolekcji!

UKŁAD UCY74LS38


Czterokrotna dwuwejściowa bramka mocy NAND z otwartym kolektorem. Technologia TTL LS.Obudowa CE70.

UKŁAD UCY74LS40


Dwukrotna czterowejściowa bramka mocy NAND. Technologia TTL LS.Obudowa CE70.

UKŁAD UCY74LS42


Dekoder kodu BCD na dziesiętny. Technologia TTL LS.Obudowa CE70. Poszukiwany do kolekcji!

UKŁAD UCY74LS51


Dwukrotna bramka mocy AND-OR-INVERT z dwiema dwuwejściowymi bramkami AND. Technologia TTL LS.Obudowa CE70.

UKŁAD UCY74LS54


Dwukrotna bramka mocy AND-OR-INVERT z czterema dwuwejściowymi bramkami AND. Technologia TTL LS.Obudowa CE70.Poszukiwana do kolekcji!

UKŁAD UCY74LS55


Dwukrotna bramka mocy AND-OR-INVERT z dwiema czterowejściowymi bramkami AND. Technologia TTL LS.Obudowa CE70.Poszukiwana do kolekcji!

UKŁAD UCY74LS73


Dwukrotny przerzutnik J-K Master-Slave. Technologia TTL LS.Obudowa CE70.Poszukiwany do kolekcji!

UKŁAD UCY74LS74


Dwukrotny przerzutnik D wyzwalany zboczem dodatnim. Technologia TTL LS.Obudowa CE70.

UKŁAD UCY74LS75


Dwukrotny przerzutnik D sterowany poziomem (LATCH). Technologia TTL LS.Obudowa CE71.Poszukiwany do kolekcji!

UKŁAD UCY74LS76


Dwukrotny przerzutnik J-K Master-Slave. Technologia TTL LS.Obudowa CE71.Poszukiwany do kolekcji!

UKŁAD UCY74LS85


Czterobitowy komparator binarny. Technologia TTL LS.Obudowa CE71.Poszukiwany do kolekcji!

UKŁAD UCY74LS86


Cztery dwuwejściowe bramki EX-OR. Technologia TTL LS.Obudowa CE70.

UKŁAD UCY74LS90


Licznik dziesiętny. Technologia TTL LS.Obudowa CE70.Poszukiwany do kolekcji!

UKŁAD UCY74LS93


Licznik szesnastkowy (czterobitowy licznik binarny). Technologia TTL LS.Obudowa CE70.Poszukiwany do kolekcji!

UKŁAD UCY74LS95


Czterobitowy uniwersalny rejestr przesuwający. Technologia TTL LS.Obudowa CE70.Poszukiwany do kolekcji!

UKŁAD UCY74LS107

Dwukrotny przerzutnik master-slave (J-K). Technologia TTL LS.Obudowa CE70.

UKŁAD UCY74LS109


Dwukrotny przerzutnik (J-K), wyzwalany dodatnim zboczem. Technologia TTL LS.Obudowa CE71.Poszukiwany do kolekcji!

UKŁAD UCY74LS112


Dwukrotny przerzutnik J-K, wyzwalany zboczem opadającym , z wejsciem ustawiającym i kasującym. Obudowa CE71.

UKŁAD UCY74LS113


Dwukrotny przerzutnik (J-K), wyzwalany ujemnym zboczem, z wejściem ustawiającym. Technologia TTL LS.Obudowa CE71.

UKŁAD UCY74LS123


przerzutnik monostabiliny, z wejściem zerującym. Technologia TTL LS.Obudowa CE71.Poszukiwany do kolekcji!

UKŁAD UCY74LS125


Czterokrotny bufor trójstanowy. Technologia TTL LS.Obudowa CE70.Poszukiwany do kolekcji!

UKŁAD UCY74LS126


Czterokrotny bufor trójstanowy. Technologia TTL LS.Obudowa CE70.Poszukiwany do kolekcji!

UKŁAD UCY74LS132


Cztery dwuwejściowe bramki NAND z układem Schmidta. Technologia TTL LS.Obudowa CE70.Poszukiwany do kolekcji!

UKŁAD UCY74LS138


Dekoder/demultimplekser z 3 linii na 8 linii. Technologia TTL LS.Obudowa CE71.

UKŁAD UCY74LS139


Dwukrotny dekoder/demultimplekser z 2 linii na 4 linie. Technologia TTL LS.Obudowa CE71.

UKŁAD UCY74LS151


ośmiowejściowy selektor/multiplekser. Technologia TTL LS.Obudowa CE71.Poszukiwany do kolekcji!

UKŁAD UCY74LS153


Dwukrotny czterowejściowy selektor/multiplekser. Technologia TTL LS.Obudowa CE71.poszukiwany do kolekcji!

UKŁAD UCY74LS155


Dwukrotny dekoder/demultiplekser z 2 linii na 4 linie. Technologia TTL LS.Obudowa CE71.Poszukiwany do kolekcji!

UKŁAD UCY74LS156


Dwukrotny dekoder/demultiplekser z 2 linii na 4 linie z otwartym kolektorem. Technologia TTL LS.Obudowa CE71. Poszukiwany do kolekcji!

UKŁAD UCY74LS157


Czterokrotny dwuwejściowy selektor/multiplekser. Technologia TTL LS.Obudowa CE71.

UKŁAD UCY74LS160


Synchroniczny licznik dziesiętny z bezpośrednim zerowaniem. Technologia TTL LS.Obudowa CE71. Poszukiwany do kolekcji!

UKŁAD UCY74LS161


Synchroniczny licznik binarny z bezpośrednim zerowaniem. Technologia TTL LS.Obudowa CE71.Poszukiwany do kolekcji!

UKŁAD UCY74LS162


Synchroniczny licznik dziesiętny z zerowaniem synchronicznym. Technologia TTL LS.Obudowa CE71.Poszukiwany do kolekcji!

UKŁAD UCY74LS163


Synchroniczny licznik binarny z zerowaniem synchronicznym. Technologia TTL LS.Obudowa CE71.Poszukiwany do kolekcji!

UKŁAD UCY74LS164


Synchroniczny 8-bitowy rejest przesuwający z wejściem szeregowym i wyjściem równoległym. Technologia TTL LS.Obudowa CE70.Poszukiwany do kolekcji!

UKŁAD UCY74LS173


Czterobitowy rejestr typu D. Technologia TTL LS.Obudowa CE71.Poszukiwany do kolekcji!

UKŁAD UCY74LS174


Sześciokrotny przerzutnik D z zerowaniem. Technologia TTL LS.Obudowa CE71.

UKŁAD UCY74LS175


Czterokrotny przerzutnik D z zerowaniem. Technologia TTL LS.Obudowa CE71.

UKŁAD UCY74LS181


Czterobitowa jednostka arytmetyczno-logiczna. Technologia TTL LS.Obudowa CE73.Poszukiwana do kolekcji!

UKŁAD UCY74LS196


Brak bliższych danych. Technologia TTL LS.Obudowa CE71.Poszukiwany do kolekcji!

UKŁAD UCY74LS247


Dekoder kodu BCD na kod siedmiosegmentowy. Technologia TTL LS.Obudowa CE71.Poszukiwany do kolekcji!

UKŁAD UCY74LS251


Ośmiowejściowy selektor/multiplekser z wyjściem trójstanowym. Technologia TTL LS.Obudowa CE71.Poszukiwany do kolekcji!

UKŁAD UCY74LS253


Dwukrotny selektor/multiplekser z wyjściem trójstanowym. Technologia TTL LS.Obudowa CE71.Poszukiwany do kolekcji!

UKŁAD UCY74LS257


Czterokrotny dwuwejściowy selektor/multiplekser z wyjściem trójstanowym. Technologia TTL LS.Obudowa CE71.

UKŁAD UCY74LS283


Czterokrotny sumator binarny. Technologia TTL LS.Obudowa CE71.

UKŁAD UCY74LS295


Brak bliższych danych. Technologia TTL LS.

UKŁAD UCY74LS365


Sześciokrotny bufor/driver szyny z wyjściami trójstanowymi. Technologia TTL LS.obudowa CE71.

UKŁAD UCY74LS367


Sześciokrotny bufor/driver szyny z wyjściami trójstanowymi. Technologia TTL LS.obudowa CE71.Poszukiwany do kolekcji!

UKŁAD UCY74LS368


Brak bliższych danych. Technologia TTL LS.obudowa CE71.

UKŁAD UCY74LS373


Ośmiokrotny przerzutnik D (latch) z wyjściami trójstanowymi. Technologia TTL LS.obudowa CE95.Poszukiwany do kolekcji!

UKŁAD UCY74LS374


Ośmiokrotny przerzutnik D z wyjściami trójstanowymi. Technologia TTL LS.obudowa CE95.Poszukiwany do kolekcji!

UKŁAD UCY74LS377


Ośmiokrotny przerzutnik D (latch) z wejściem blokującym. Technologia TTL LS.obudowa CE95.Poszukiwany do kolekcji!

UKŁAD UCY74LS378


Sześciokrotny przerzutnik D (latch) z wyjściami trójstanowymi. Technologia TTL LS.obudowa CE71.

UKŁAD UCY74LS395


Czterobitowy rejestr przesuwający z wyjściami trójstanowymi, z możliwością ładowania równoległego i szeregowego. Technologia TTL LS.obudowa CE71.

UKŁAD UCY74LS445


Dekoder kodu BCD na dziesiętny. Technologia TTL LS.obudowa CE71.Poszukiwany do kolekcji!
Powrót do strony głównej
Powrót do podstrony "Polskie półprzewodniki"

ostatnia aktualizacja 2016-03-24