POLSKIE UKŁADY SERII UCY74SXXX


Na tej podstronie zebrano polskie układy serii UCY74SXXX, produkowane niegdyś przez CEMI. Były to układy przeznaczone do pracy przede wszystkim w układach mikroprocesorowych, "szybkie", choć nie należy uznawać ich za energooszczędne.

UKŁAD UCY74S00


Cztery dwuwejściowe bramki NAND. Technologia TTLS.Obudowa CE70.

UKŁAD UCY74S03


Cztery dwuwejściowe bramki NAND z otwartym kolektorem. Technologia TTLS.Obudowa CE70.Poszukiwana do kolekcji!

UKŁAD UCY74S10


Trzy trzywejściowe bramki NAND. Technologia TTLS.Obudowa CE70.

UKŁAD UCY74S11


Trzy trzywejściowe bramki AND. Technologia TTLS.Obudowa CE70.

UKŁAD UCY74S15


Trzy trzywejściowe bramki ANDz otwartym kolekorem. Technologia TTLS.Obudowa CE70.Poszukiwana do kolekcji!

UKŁAD UCY74S20


Dwie czterowejściowe bramki NAND. Technologia TTLS.Obudowa CE70.

UKŁAD UCY74S22


Dwie czterowejściowe bramki NAND z otwartym kolektorem. Technologia TTLS.Obudowa CE70.

UKŁAD UCY74S132


Cztery dwuwejściowe bramki NAND z układem Schmidta. Technologia TTLS.Obudowa CE70.

UKŁAD UCY74S157


Czterokrotny dwuwejściowy selektor/multiplekser. Technologia TTLS.Obudowa CE71.

UKŁAD UCY74S158


Czterokrotny dwuwejściowy selektor/multiplekser z wyjściem odwróconym. Technologia TTLS.Obudowa CE71.

UKŁAD UCY74S174


Sześciokrotny przerzutnik D z zerowaniem. Technologia TTLS.Obudowa CE71.

UKŁAD UCY74S175


Czterokrotny przerzutnik D z zerowaniem. Technologia TTLS.Obudowa CE71.Poszukiwany do kolekcji!

UKŁAD UCY74S189


Pamięć RAM 16x4 bity z wyjściami trójstanowymi. Czas dostępu 70 ns, prąd zasilania 110 mA 5V.Obudowa CE71. Wystepuje w katalogu COMINFO z 1991r. Technologia TTLS. Nie wiadomo, czy układ ten był rzeczywiście produkowany. Poszukiwany do kolekcji!

UKŁAD UCY74S275


7-bitowy układ typu WALLACE TRESS z wyjściem trójstanowym. Czas dostępu 70 ns, prąd zasilania 155 mA 5V.Obudowa CE71. Wystepuje w katalogu COMINFO z 1991r. Technologia TTLS. Nie wiadomo, czy układ ten był rzeczywiście produkowany. Poszukiwany do kolekcji!

UKŁAD UCY74S287


Pamięć PROM 256x4 bity z wyjściami trójstanowymi. Czas dostępu 60 ns, prąd zasilania 130 mA 5V.Obudowa CE71. Wystepuje w katalogu COMINFO z 1991r. Technologia TTLS. Nie wiadomo, czy układ ten był rzeczywiście produkowany. Poszukiwany do kolekcji!

UKŁAD UCY74S289


Pamięć RAM 16x4bity. Technologia TTLS.Obudowa CE71.Nie wiadomo, czy była faktycznie produkowana. Poszukiwana do kolekcji!

UKŁAD UCY74S387


Pamięć PROM 256x4 bity z wyjściami "otwarty kolektor". Czas dostępu 60 ns, prąd zasilania 130 mA 5V.Obudowa CE71. Wystepuje w katalogu COMINFO z 1991r. Technologia TTLS. Nie wiadomo, czy układ ten był rzeczywiście produkowany. Poszukiwany do kolekcji!

UKŁAD UCY74S402


Układ UCY74S402J to kontroler pamięci dynamicznej RAM. Przeznaczony do współpracy z pamięciami dynamicznymi MCY7116 i MCY7161. Opisywany w nowościach ITE z marca 1988 r. Odświeżanie pamięci- sygnałem z mikroprocesora lub zegara wewnętrznego układu. Układ ten mógł obsługiwać do 4 banków pamięci o pojemności 64 k słów maksymalnie 16-bitowych. Odpowiadało to 64 układom MCY7116. Obudowa DIP40.Poszukiwany do kolekcji!

UKŁAD UCY74S405


Dekoder binarny 1 z 8. Odpowiednik układu 8205 Intel. Technologia TTLS.Obudowa CE71. Selektor zestawów pamięci lub urządzeń we/wy. Prosta ekspansja.

UKŁAD UCY74S412


8-bitowa brama wejścia/wyjścia. Odpowiednik układu 8212 Intel. Technologia TTLS.Obudowa CE73. Możliwość generacji i kontroli przerwań.Trójstanowe bufory wyjściowe.

UKŁAD UCY74S414


Kontroler priorytetu. Odpowiednik układu 8214 Intel. Technologia TTLS.Obudowa CE73. 8 poziomów priorytetów. Komparator priorytetów.Prosta ekspansja.

UKŁAD UCY74S416


4-bitowy nadajnik/odbiornik szyny danych. Odpowiednik układu 8216 Intel. Technologia TTLS.Obudowa CE71. Wyjścia trójstanowe nieodwracające.

UKŁAD UCY74S418


Arbiter szyny. Odpowiednik układu 8218 Intel. Technologia TTLS.Obudowa CE77. Koordynuje pracę wspólnej szyny danych poszczególnych CPU.Pojedyncze napięcie zasilania +5V.Wyjścia trójstanowe.

UKŁAD UCY74S419


Arbiter szyny. Odpowiednik układu 8219 Intel. Technologia TTLS.Obudowa CE77. Koordynuje pracę wspólnej szyny danych poszczególnych CPU.Pojedyncze napięcie zasilania +5V.Wyjścia trójstanowe.

UKŁAD UCY74S424


Generator przebiegó zegarowych. odpowiednik układu 8224 Intel. Technologia TTLS.Obudowa CE71. Współpracuje z rezonatorem kwarcowym.

UKŁAD UCY74S426


4-bitowy nadajnik/odbiornik szyny danych. Odpowiednik układu 8226 Intel. Technologia TTLS.Obudowa CE71. Wyjścia trójstanowe odwracające.

UKŁAD UCY74S428


Kontroler systemu i dwukierunkowy bufor szyny danych. Odpowiednik układu 8228 Intel. Technologia TTLS.Obudowa CE77. Wytwarza sygnały kontrolne współpracy CPU z pamięciami i układami we/wy.

UKŁAD UCY74S438


Kontroler systemu i dwukierunkowy bufor szyny danych. Odpowiednik układu 8238 Intel. Technologia TTLS.Obudowa CE77. Wytwarza sygnały kontrolne współpracy CPU z pamięciami i układami we/wy.

UKŁAD UCY74S482


8-bitowy rejestr-bufor. Odpowiednik układu 8287 firmy Intel. Układ przeznaczony do pracy w systemach 8 i 16-bitowych- współpraca z systemami 80, 85 i 48. Wyjścia trójstanowe nieodwracające. Obudowa CE94. Technologia TTLS.

UKŁAD UCY74S483


8-bitowy rejestr -bufor. Odpowiednik układu 8283 firmy Intel. Układ przeznaczony do pracy w systemach 8 i 16-bitowych- współpraca z systemami 80, 85 i 48. Wyjścia trójstanowe odwracające. Obudowa CE94. Technologia TTLS.

UKŁAD UCY74S486


8-bitowy nadajnik/odbiornik szyny danych. Odpowiednik układu 8286 firmy Intel. Układ przeznaczony do pracy w systemach 8 i 16-bitowych- współpraca z systemami 80, 85 i 48. Wyjścia trójstanowe nieodwracające. Obudowa CE94. Technologia TTLS.

UKŁAD UCY74S487


8-bitowy nadajnik/odbiornik szyny danych. Odpowiednik układu 8287 firmy Intel. Układ przeznaczony do pracy w systemach 8 i 16-bitowych- współpraca z systemami 80, 85 i 48. Wejścia trójstanowe odwracające. Obudowa CE94. Technologia TTLS.

Powrót do strony głównej


Powrót do "Polskie elementy półprzewodnikowe"