Pompy dyfuzyjne PDO120 i PDO250
Pompy dyfuzyjne typu PDO120 i PDO250 były wytwarzane przez Zakład Budowy Maszyn Lampowych . Trudno dziś ustalić, w którym roku została rozpoczęta i w któym roku została zakończona ich produkcja. Z całą pewnością pompy te były produkowane w 1970 r. Mozna je bowiem znaleźć w "Katalogu narzędzi, maszyn, urządzeń, sprzętu i artykułów technicznych" z tego właśnie okresu.

Pompy był przeznaczone do stosowania w urządzeniach próżniowych do pompowania większych lamp nadawczych, oscyloskopowych i naparowywania w próżni. Z dzisiejszego punktu widzenia pompy mają parametry niezbyt dobre. Tyczy się to przede wszystkim mocy pobieranej i wymaganej próżni wstępnej. Następna generacja pomp PDO była pod tym względem o wiele lepsza.

Parametry pompy PDO120 (PDO250):
  • największa szybkość pompowania bez odrzutnika 120...135 (250)l/s
  • najniższe ciśnienie końcowe przy użyciu oleju D703 5*10-7 (10-5) Tr
  • najniższe ciśnienie końcowe przy użyciu oleju apiezon B 1*10-6 Tr
  • najwyższe ciśnienie prózni wstępnej 0,08 (0,1) Tr
  • ilość oleju 80...100 (200) cm3
  • moc grzejnika 520 (850) W
  • przepływ wody chłodząceh 40...60 (120...150) l/h
  • ciężar 10 (40) kg    Powrót do strony głównej