Urządzenie pompowe UP160

Urządzenie pompowe UP160 produkcji UNITRA POLKOLOR OBRTT (obecnie PIE) jest już swego rodzaju zabytkiem polskiej techniki próżniowej. Jakkolwiek urządzenie zostanie niebawem rozebrane, jednak fotorafie powinny zostać zachowane dla potomności. W urządzeniu tym znajdują się trzy pompy: pompa obrotowa typu BL30, pompa sublimacyjno-pułapkowa oraz pompa jonowo-sorpcyjna PZK-100. Pompa sublimacyjno-pułapkowa jest połączeniem pompy zeolitowej i pompy sublimacyjnej z sublimatorami tytanowymi. To oryginalne rozwiązanie pompy, zapewniającej współpracę między pompa obrotową a pompą jonową zostało opracowane przez mgr inż. Ryszarda Cyrańskiego z OBREP. Obecnie zamiast pompy sublimacyjno-pulapkowej jako pompę pośrednią między pompą obrotową a pompą jonową stosuje się pompy turbomolekularne. Trudno dziś wskazywać jaką funkcję pełniło stanowisko UP160. Należy podejrzewać, że był to fragment aparatury do pompowania kineskopów. Na uwagę zasługuje dość wygodna obsługa stanowiska za pomocą zaworów elektromagnetycznych i styczników.


Powrót do strony głównej