Próżniomierz jonizacyjny PJ8

Próżniomierz PJ8, produkcji Zakładu Doświadczalnego Aparatury w Bolesławcu (oddz. Dolam) jest próżniomierzem jonizacyjnym wykonanym w technologii półprzewodnikowej. Próżniomierz umożliwia pomiar próżni w zakresie 10-3 Tr...10-9Tr. Zakresy pomiarowe są przełączane ręcznie, blokada nadmiarowa włącza się po przekroczeniu danego zakresu o ok. 10%. Niektóre egzemplarze próżniomierzy PJ8 mają skalę w hPa i bardziej rozbudowaną blokadę nadmiarową.

 

Powrót do strony głównej