PRÓŻNIOMIERZ PU11 ZOPAP
Próżniomierz jonizacyjny PU11 produkcji ZOPAP mierzy próżnię w zakresie 10-3...10-11 Tr. Próżniomierz jest dostosowany do współpracy z sondą GU11 (katoda wolframowa) lub GU12 (katoda wolframowa, torowana).Powrót do strony głównej