PRÓŻNIOMIERZ PW11 ZOPAP
Próżniomierz jonizacyjny PW11 produkcji ZOPAP mierzy próżnię w zakresie 10-3...10-9 Tr. Wzmacniacz prądu jonowego jest w tym przyrządzie lampowy. Próżniomierz jest dostosowany do współpracy z sondą GW11 a także SJW2M pod warunkiem stosowania w tej sondzie katod "krótkich". W przyrządzie można nastawiać rózne prądy odgazowania głowicy w zależności od zakresu mierzonego ciśnienia.


Instrukcja obsługi (1971r.)Powrót do strony głównej