Sonda ŁT-2

Jest to "termoparnaja manometriczeskaja lampa typa ŁT2" czyli sonda próżni niskiej do próżniomierzy radzieckich typu WIT. Sondy takie stosowano często w aparaturze szklanej, przy czym na jednym ramieniu trójnika wtopiona była sonda ŁT2, zaś na drugim sonda SJ2 (próżni wysokiej) lub jej radziecki odpowiednik. 
Tam, gdzie po dziś dzień pracują próżniomierze WIT tam też pracują tego typu sondy.

Plik z dokumentacją

 


Powrót do strony głównej