Aparatura i wyposażenie


Charakter laboratorium i prowadzonych w nim prac wymaga jego dobrego wyposażenia. Nowe urządzenia i sprzęt powstają w miarę potrzeb. Zasadniczo wyposażenie można podzielić na kilka grup:
 • Aparaturę próżniową (m.in.układy pompowe,helowy wykrywacz nieszczelności, piec próżniowy)
 • Osprzęt szklarski (m.in. palniki, formy, zatapiarkę)
 • Aparaturę kontrolno-pomiarową (m.in. zasilacze, generatory, oscyloskopy)
 • Aparaturę warszatową (m.in. zgrzewarka punktowa, prasa, drobniejsze narzędzia)
 • Aparaturę chemiczną i odczynniki (m.in. płuczka ultradźwiękowa, rozpuszczalniki)
 • Literaturę (różne dziedziny nauki i techniki) Poniżej zaprezentowane są krótkie opisy ważniejszej aparatury.

  ZESTAW DO POMPOWANIA PRZYRZĄDÓW PRÓŻNIOWYCH


  Zestaw ten umożliwia pompowanie lamp i innych przyrządów próżniowych.Zestaw jest wyposażony w pompę dyfuzyjną i pompę obrotową. Parametry zestawu:

  ZESTAW DO POMPOWANIA PRZYRZĄDÓW PRÓŻNIOWYCH I NAPEŁNIANIA GAZAMI


  Zestaw ten umożliwia pompowanie lamp i innych przyrządów próżniowych oraz ich napełnianie gazami (5 rodzajów gazu w aparaturze). Przyrząd może być napełniany mieszaniną gazów.Zestaw jest wyposażony w pompę dyfuzyjną i pompę obrotową. Parametry zestawu:

  Więcej danych można znaleźć tutaj.


  KWADRUPOLOWY SPEKTROMETR MAS


  urządzenie pozwala kontrolować szczelność a także inne procesy zachodzące w układach próżniowych.

  Spektrometr mas- po prawej


  PIEC PRÓŻNIOWY


  Piec ten umożliwia wygrzewanie detali w próżni, celem ich odgazowania. Piec jest wyposażony w pompę dyfuzyjną i pompę obrotową. Parametry pieca:

  Piec próżniowy- z tyłu po lewej  ZGRZEWARKA PUNKTOWA


  Zgrzewarka służy do łączenia detali metalowych metodą zgrzewania oporowego

  HELOWY WYKRYWACZ NIESZCZELNOŚCI ZE STANOWISKIEM POMPOWYM


  Przyrząd ten pozwala sprawdzać szczelność układów i podzespołów próżniowych oraz umożliwia pompowanie przyrządów w bezolejowej próżni. Jest wyposażony w pompę turbomolekularną.  Powrót do strony głównej