Badania wstępne nad katodą tlenkową

Katoda tlenkowa jest najczęściej stosowanym typem termokatody. Stosunkowo niska temperatura pracy i duża wydajnosć katody tlenkowej są jej ewidentnymi zaletami. Podjęto próbę wykonania tego typu katody w PWL i zbadania jej w układzie diody próbnej. Przy okazji badano elektronoluminescencję luminoforów: zielonego ZnS:Cu, Al,czerwonego Y2O3:Eu (SPD580) i niebieskiego SPD 224. Badania te są badaniami wstępnymi do opanowania technologii katody tlenkowej i elektronowych wskaźników wysterowania w PWL na skalę laboratoryjną.

opis do pobrania w formacie pdf (ok.700kB)

 


Powrót do strony głównej