Program do obliczania katody wolframowej

Program służy do obliczania katody wolframowej i jest napisany w języku Visual Basic. Autor nie bierze odpowiedzialności za poprawność obliczeń. Autor zezwala na nieograniczone korzystanie z programu, pod warunkiem, że użytkownik nie czerpie z tego tytułu korzyści materialnych.

[program]

[biblioteka dll]

 


Powrót do strony głównej