Chłodzenie odrzutnika przy użyciu modułu PeltieraDobre chłodzenie odrzutnika w pompie dyfuzyjnej jest warunkiem koniecznym do uzyskania niskiego ciśnienia końcowego. Obniżenie temperatury odrzutnika zmniejsza bowiem prężność par oleju, który na tym odrzutniku się wykrapla. Najwyższą temperaturą odrzutnika, dopuszczalną zazwyczaj przez producentów pomp jest 25 stopni. Jednak już obniżenie tej temperatury o kilka stopni sprzyja obniżeniu ciśnienia końcowego. Zmiany te mogą być nawet rzędu 1*10-6 Tr.
W lecie woda kranowa posiada temperaturę nawet do 23 stopni. Z tego względu sprawdzono, czy prostymi metodami można obniżyć temperaturę odrzutnika. Założono przy tym, że odrzutnik może pracować z pompą dyfuzyjną, której płaszcz może być chłodzony wodą, ale może też być chłodzony lub powietrzem. Ta ostatnia okoliczność narzuca warunek oddawania ciepła z odrzutnika do powietrza, nie zaś do wody, wypływającej z płaszcza pompy chłodzonej cieczą. W efekcie zbudowano oddzielny obieg chłodzenia odrzutnika. Cieczą chłodzącą jest woda z nieznacznym, ok. 8% dodatkiem alkoholu, zaś jako pompa- pompa do płynu spryskiwacza auta Fiat 125p. Krąży ona miedzy odrzutnikiem, pompą, czujnikiem przepływu i wymiennikiem ciepła. Wymiennik ciepła oddaje swoje ciepło do modułu Peltiera (15V 36W). Przepompowane ciepło, wraz z ciepłem wydzielącym się z modułu wskutek przepływu prądu zostaje przekazane radiatorowi, którego chłodzenie ułatwia wentylator.
Ilość cieczy chłodzącej, krążącej w układzie wynosi 30 ml. Pompa przetacza w ciągu minuty około 400 ml cieczy. Oznacza to, że ciecz ta okrąża układ kilkanaście razy na minutę. Niewielka ilość cieczy sprzyja szybkiemu obniżaniu się temperatury, jednak w przypadku awarii obiegi chłodzenia odrzutnika ciecz ta ma ze względu na nieznaczną objętość także nieznaczną pojemność cieplną. Temperatura najpierw szybko spada, potem wzrasta o ok. 3 stopnie. Jest to związane ze stratami cieplnymi i dopływem ciepła z pompy do obiegu chłodzącego. Nawet częściowe zaizolowanie pozwala obniżyć temperaturę o 0,5-1 stopień. W stanie równowagi (ustala się po ok 10 minutach) temperatura wody w odrzutniku jest o ok. 5-6 stopni niższa niż temperatura otoczenia. Wydaje się, że takie rozwiązanie chłodzenia odrzutników może być skuteczne dla pomp z powietrznym chłodzeniem pompy. Zaletą tej metody jest możliwość wykorzystania typowych części i podzespołów.

Powrót do strony PWL