Prace nad aparaturą próżniową w PWL

Część wyposażenia próżniowego jest wytwarzana we własnym zakresie w PWL. Jednym z elementow wyposażenia jest próżniomierz Piraniego PN2006. Oto parametry tego próżniomierza:


Do obsługi zestawu pompowego ZP2006 służy blok sterowania BS2006. Blok ten działa według poniższego diagramu:

Wygląd sterownika wraz z próżniomierzem PN2006 przedstawia poniższa fotografia.
Został także wykonany prototyp próżniomierza jonizacyjnego PJ2006 o zakresie 10-9...10-3Tr. Próżniomierz ten wymaga jeszcze pewnych ulepszeń, jednak już obecnie znajduje zastosowanie w układzie pompowym ZP2006, zastępując wysłużony już próżniomierz PJ8. Poniżej znajduje się fotografia układu próżniowego, w którym porównywane były wskazania próżniomierza PJ2006 z próżniomierzem PJ8.


Powrót do strony głównej