Proces wytwarzania spłaszczy sposobem ręcznym

Lampy ze spłaszczem wewnętrznym należą do jednej z najbardziej popularnych typów lamp. System elektrod montowany jest na nóżce, którą następnie stapia się z balonem. Lampa spłaszczowa, mimo pozornej prostoty zawiera sporą ilość detali, co widać na przykładzie triody z katodą wolframową.

Od lewej na zdjęciu widoczne są: rurka pompowa, kompletna nóżka spłaszczowa, izolator, siatka, katoda i jej wsporniki, anoda, geter barowy i balon. Niektóre z tych detali trzeba jednak wcześniej przygotować w dość skomplikowancyh operacjach (nóżka spłaszczowa, siatka, izolator). Poniższa realcja fotograficzna przedstawia proces wytwarzania nóżki spłaszczowej sposobem ręcznym
Czynności związane z ręcznym sporządzaniem spłaszcza są dość uciążliwe i długotrwałe. Wtopienie przepustów musi być próżnioszczelne, zaś nóżka starannie odprężona, aby podczas stapiania z balonem nie nastąpiło pęknięcie. Z tego wzgledu czynności związane z przygotowaniem tego detalu zajmują niekiedy do 2 godzin.


Z końcem września 2012r. została uruchomiona technologia ręcznego wykonywania spłaszczy wieloprzepustowych z rurką pompową. Widok uzyskanych eksperymetalnie spłaszczy znajduje się poniżej.

Powrót do strony PWL
Powrót do strony głównej