Badania węglanów barowo-stronotowych-(wapniowych) -składnika past emisyjnych

Węglany barowo-strontowe o stosunku molowym Ba:Sr równym 1:1 są stosowane na pokrycia katod lamp żarzonych bezpośrednio. Węglany takie zostały otrzymane na skalę laboratoryjną w PWL i są składnikiem pasty emisyjnej, również stosowanej w PWL. Przepis sporządzenia tych węglanów znajduje się tutaj:

http://tubedevices.com/alek/pwl/kat_tlenkowa/katoda_tlenkowa.htm

Warunkiem uzyskania dobrej emisji jest, oprócz innych czynników stosowanie węglanów o odpowiedniej budowie krystalicznej, odpowiednim stosunku molowym baru do strontu i czystości. Dlatego tak istotne są zaganienia analizy węglanów. Opracowano metody mokre oznaczania niektórych składników węglanów Ba-Sr i Ba-Sr-Ca. Treść opracowania jest dostępna tutaj:

http://tubedevices.com/alek/pwl/weglany/analiza.pdf


Wykonano badanie węglanów podwójnych Ba-Sr przy użyciu mikroskopu skaningowego z przystawką do badania widma charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego. Badanie to wykazało, że węglany mają budowę igiełkowatą, o długości kryształów równą kilka mikronów, a zatem o budowie zgodnej z warunkami strącania.
Zawartość pierwiastków (procent wagowy) kształtował się następująco:
węgiel 71,52%
tlen 23,19%
bar 10,45%
stront 15,15%
Stosunek molowy baru do strontu wynosi po przeliczeniu 1,073:1, czyli jest bliski teoretycznemu stosunkowi 1:1.


Powrót do strony głównej