ODBIORNIK "DUX"

Wygląd odbiornika

Odbiornik "Dux" jest obecnie najstarszym odbiornikiem w mych zbiorach. Prawdopodobnie pochodzi z około 1928 roku. Z elektrycznego punktu widzenia jest to trzylampowy odbiornik bateryjny, o bezpośrednim wzmocnieniu. W odbiorniku pracują dwie lampy A209 i jedna lampa LG210. W zależności od tego, które wejście antenowe jest użyte, odbiornik pokrywa następujące zakresy fal: 140-650 m, 250-650 m, 450-1700m i 1000-2000m.
W zależności od tego, do któego wyjścia podłączy się słuchawki, odbiornik pracuje jako jednolampowy lub trzylampowy.

Schemat elektryczny odbiornika


Powrót do strony głównej