Szukacze liniiSzukacz linii był podzespołem centrali telefonicznej, którego zadaniem było określić, który z abonentów podniósł słuchawkę (prawidłowa fachowa nazwa : mikrotelefon) i tego abonenta podłączyć do wybieraka grupowego pierwszego stopnia łączenia. Dopiero z tego wybieraka abonent uzyskiwał ciągły sygnał zgłoszenia centrali i mógł wybierać pierwszą cyfrę żądanego numeru.
W małych centralach wybieraki szukacza linii mogły być wybierakami obrotowymi. Polskie wybieraki obrotowe szukacza linii to W25 i W50, odpowiednio o 25 i 50 polach. Jeden wybierak umożliwia zatem realizację wyszukiwania 1 z 25 lub 50 abonentów. Czasami wybieraki obrotowe stosowano także do innych celów. Na wybieraku obrotowym realizowano np. rozdzielniki wywołań czy buczki stopniowane.
Na fotografii znajduje się wybierak W50.
Jak juz wspomniano, szukacz jest on pierwszym wybierakiem, do którego "podłączony" zostaje abonent, który życzy sobie mieć zestawioną rozmowę. Ten wybierak- szukacz linii "startuje" samoczynnie po podniesieniu słuchawki przez w/w abonenta. Wybierak musi być jeszcze uzupełniony odpowiednim wyposażeniem przekaźnikowym.
W centralach większych używano wybieraków podnosząco- obrotowych, jako szukaczy. Charakterystyczną cechą takich szukaczy jest zastosowanie czterech kompletów szczotek, a niekiedy i szczotki dziesiętnej, dodatkowej. Szukacz liniowy w takiej konfiguracji zawiera: 1. Wyposażenie indywidualne abonenta (obwód liniowy abonenta)
a) przekaźnik L - liniowy
przekaźnik K - odłączny
b) licznik
2. Zespół startowy
Przekaźniki
SA - startowy poziomu 1-2
SB - startowy poziomu 3-4
SC - startowy poziomu 5-6
SD - startowy poziomu 7-8
SE - startowy poziomu 9-0
RFB - kontrolny wolnych SL głównych
OFB - kontrolny wolnych SL pomocniczych
RFZ - pomocniczy dla RFB wyznaczający do pracy SL pomocnicze
OFZ - pomocniczy dla OFB unieruchamiający układ szukania w przypadku zajętości wszystkich szukaczy

Kontrola 1 - poziomy 1,2,3,4
Kontrola 2 - poziomy 5,6
Kontrola 3 - poziomy 7,8,9,0

3. Zespół kontrolny
Przekaźniki
ST - startowy
VR - pomocniczy do ST
G - zajetości SL w polu rozdzielnika
LK - próbny SL
SF - kontrolny stanu WG
SFR - kontrolny ruchu podnoszącego SL
VT - próbny ruchu podnoszącego
RS - pomocniczy dla VT
TA,TB - kontrolne alarmu ze zwłoką

4. Zespół SL
Przekaźniki
HA - kontrolny ruchu podnoszącego SL, próbny linii abonenckich przyłączonych do dolnej setki pól stykowych
HB - próbny linii abonenckich przyłączonych do górnej setki pól stykowych

Kolejność działania przekaźników jest następująca (+ oznacza zadziałanie, - oznacza puszczenie przekaźnika):
L+ (blokuje ziemią żyłę P, cechuje minusem poziom do którego przyłączona jest linia abonencka, uruchamia SA lub inny, przygotowuje obwód próbny do szukacza liniowego)
SA+ (lub inny SA÷SE w zależności od poziomu)
ST+
LK+
VR+ (podtrzymuje ST, oraz zadz. SF z podtrzymaniem dla LK)
SF+ (w WG1 zadz. A i B, na żyle P pojawi się ziemia)
HA+
SFR+ (nastąpi ruch podnoszący) HA podtrzyma się
VT+ (zatrzyma ruch podnoszący)
RS+
SF-
SFR-
HA- (nastąpi ruch obrotowy)
HA+ lub HB+ (ruch obrotowy zatrzyma się) HA przedłuży pętlę abon. do WG1. Od żyły P podtrzyma się HA w szereg z K
K+
L-
SA- (lub inny)
Żyła próbna w polu wybieraka liniowego WL jest blokowana ziemią przez 200? uzwojenie HA lub HB przez prostownik MRA przyłącza się licznik rozmów.
Zainteresowanym tematyką starych telefonów polecam strony:

Stare telefony PRL (www.telesfor99.org)

Zabytkowe aparaty telefoniczne (www.zabapatel.pl)Powrót do strony głównejStrona aktualizowana 26.07.2020 r.