Telpod
Poniższe streszczenie oparto głównie o informacje ze strony https://upadektechnikikrakowa.blogspot.com/2018/02/krakowski-przemys-elektrotechniczny.html. Dlatego po więcej szczegółów, dotyczących historii tego zakładu odsyłam do tej właśnie strony.

Telpod powstał w Krakowie, a dokładniej w dzielnicy Zabłocie w 1947 r. Od samego początku zakład miał siedzibę przy ul. Lipowej 4 w dawnych zabudowaniach fabryki naczyń emaliowanych Oskara Schindlera, które zostały przekazane Państwowym Zakładom Radiotechnicznym. Produkcja podzespołów ruszyła w połowie 1948 roku, po dokonaniu niezbędnych remontów istniejących zabudowań. Z końcem 1948 roku nazwa zakładu została zmieniona na "Zakłady Wytwórcze Podzespołów Telekomunikacyjnych". W produkowanym asortymencie znajowały się potencjometry, kondensatory i rezystory. W 1961 roku do nazwy dodano akronim "TELPOD" (telekomunikacyjne podzespoły). Z czasem produkcję rozszerzono o stosy selenowe, a w 1971 roku nazwę zmieniono na "Krakowskie Zakłady Elektroniczne Telpod". Na początku lat 70. asortyment rozszerzono o grubowarstwowe układy hybrydowe i rezystory. Już w 1967 roku przy fabryce rozpoczęła działanie placówka naukowo-badawcza, wyodrębniona jako Zakład Doświadczalny Elektronicznych Urządzeń i Podzespołów. Od 1969 roku czyniła ona intensywne starania w kierunku opanowania produkcji hybrydowych układów grubowarstwowych, ale bez większych sukcesów. Dlatego w 1971 zakupiono od firmy "Sprague Elektromag Division" z Belgii licencję i maszyny, które zamontowano w nowo wybudowanym budynku. W oparciu o nową technologię wdrożono do produkcji ok. 40 typów układów - zarówno biernych, jak i mających czynne elementy półprzewodnikowe. W 1971 r. powstały oddziały zamiejscowe oddziały w Żabnie i Szczucinie. W 1972 roku zakupiono kolejną zagraniczną licencję japońskiej firmy "Chori-Cosmos" na nowoczesne precyzyjne rezystory zmienne wysokiej jakości oraz precyzyjne potencjometry suwakowe i obrotowe współbieżne do odbiorników stereofonicznych. Na potrzeby uruchomienia tej produkcji zbudowano w 1974 roku kompleks budynków przy ulicy Romanowicza 4. W 1973 r. Krakowskie Zakłady Elektroniczne "Telpod" weszły do zjednoczenia "Unitra". Lata 90. przyniosły załamanie gospodarcze, skutkiem czego zakład został postawiony w stan upadłości. Powołany został syndyk masy upadłościowej Roman Kula. Działania tego synyka spowodowały w 1995 r. wybuch strajku w zakładzie, załoga obawiała się wyprzedaży za bezcen majątku przedsiębiorstwa. Skutkiem tego strajku został powołany nowy syndyk w osobie Alicji Rygiel- Stanek. Działania tego syndyka uratowały zakład, ale produkcja została bardzo okrojona. W 2006 r. zakład został sprywatyzowany (inwestorem była KCI S.A), a następnie część produkcyjna została sprzedana grupie kapitałowej Krak-Old, która już wcześniej posiadała usamodzielniony Zakład Rezystorów w Szczucinie. W 2014 r. nastąpiło przeniesienie produkcji "Telpodu" do siedziby w podkrakowskiej Skawinie przy ul. Piłsudskiego 63A. Obecny asortyment "Telpodu" obejmuje:

-potencjometry obrotowe (węglowe, cermetowe i montażowe),
-rezystory grubowarstwowe (mocy i wysokonapięciowe),
-elementy grzejne (ze stali nierdzewnej i ceramiczne),
-układy hybrydowe (serii Logister i inne),
-rezystory samochodowe (drutowe).

Telpod posiada stronę internetową: https://www.telpod.eu/
zaś Zakład Rezystorów w Szczucinie posiada stronę internetową http://www.krak-old.pl/szczucin/pl/kontakt.html

Ponieważ oba przedsiębiorstwa należą do jednej grupy kapitałowej, poniżej zostaną przedstawione dostępne wyroby, które mogą znajdować się w zainteresowaniu kolekcjonerów sprzętu retro.

Powrót do strony głównej