Potencjałoskop całkujący ŁN16


Ta lampa była prawdopodobnie przeznaczona do eliminacji ech stałych w radarach. W karcie występuje określenie "Integriruszczyj potencjałoskop", co najwierniej można przetłumaczyć na język polski jako "potencjałoskop całkujący".


Oryginalna nota katalogowa:

Powrót do strony głównej