=PWL=             =PWL=             =PWL=             =PWL=             =PWL=             =PWL=             =PWL=


Witaj na stronie Alka

Ta strona jest poświęcona technologii próżni, technologii lamp elektronowych, starym odbiornikom radiowym i telewizyjnym, telekomunikacji oraz historii polskiej elektroniki.
Na stronie znajdują się opisy niektórych moich prób, które przeprowadzam w moim laboratorium. 
Technologia lamp jest nieodłącznie powiązana z technologiami próżniowymi. Technologie próżniowe są przedmiotem mojego zainteresowania, stanowiąc nieodłączny element mojej pracy zawodowej.


(C)- 2014-2024 Aleksander Zawada