POLSKIE UKŁADY SYSTEMU MIKROPROCESOROWEGO SERII MCY


Na tej podstronie zebrano polskie układy systemu mikroprocesorowego (Serii MCY), produkowane niegdyś przez CEMI.

UKŁAD MCY7614


Układ uniwersalnego asynchronicznego nadajnika/odbiornika.Odpowiednik układu AY-3-1015.Napięcie zasilania 5V, prąd 80mA, częstotliwość 500kHz. Technologia nMOS.Obudowa CE76. Rzadko spotykany.

UKŁAD MCY7620

MCY7620- programowany dzielnik częstotliwości. Brak bliższych danych, poszukiwany do kolekcji!

UKŁAD MCY76C64


Obudowa CE73. Brak bliższych danych co do przeznaczenia układu MCY76C64. Poszukuję na jego temat informacji!

UKŁAD MC7804Układ jednoukładowego mikroprocesora 4-bitowego. Technologia P-MOS. Napięcie zasilania 7,5V, czas rozkazu 25 mikrosekund, 1kB pamięci ROM (organizacja 1024x8) oraz pamięć RAM o oganizacji 64x4 bity. Pobór prądu 25 mA. Obudowa CE76.Mikroprocesor ten występuje w katalogu polskich elementów półprzewodnikowych z roku 1991 (wydawnictwo Cominfo, Elbląg). Katalog ten nie podaje żadnego odpowiednika tego mikroprocesora. Według informacji uzyskanej od jednego z Czytelników tej strony, mikroprocesor ten był stosowany w kalkulatorze ELWRO TYP 151 z 1990 roku. W egzemplarzu kalkulatora tego Czytelnika układ nie miał nadruku, a jedynie na taśmie- "gęsiej skórce" zapisany typ układu, jak to widać powyżej.
Mozliwe, że pełne oznaczenie MC7804NKA oznacza "kalkulator".
Dokumentacja ITE dotycząca układu MC7804NXX -plik pdf ca. 3MB
Układ ten jest w dalszym ciągu poszukiwany do kolekcji!

UKŁAD MCY7835


Układ mikrokontrolera jednoukładowego-odpowiednik układu 8035 firmy Intel. Technologia nMOS. Obudowa CE77. Występuje w kilku katalogach CEMI, jako wyrób opracowywany. Nie wiadomo jednak, czy wszedł do produkcji- nie widziałem zadnego egzemplarza. Relacje ustne dawnych pracowników CEMI, PIE i ITE są w tym temacie rozbieżne.Sprawa wymaga więc dalszych wyjaśnień.Według danych katalogowych, był to mikrokontroler 8-bitowy, posiadał możliwość dołączenia 1kb zewnętrznej pamięci ROM. 96 instukcji, 27 linii we/wy, 64 bajty pamięci RAM, wewnętrzny licznik, we/wy kompatybilne z TTL.

UKŁAD MCY7843


Układ tzw. systemu "48".Ekspander we/wy do współpracy z układami MCY7835 i MCY7848. Technologia nMOS, obudowa CE73. Prawdopodobnie jedyny z serii "system 48", który był u nas produkowany.

Informacje o układzie MCY7843-Prace ITE, zeszyt 2 1990r.UKŁAD MCY7848


Układ mikrokontrolera jednoukładowego-odpowiednik układu 8048 firmy Intel.Technologia nMOS, obudowa CE76. Występuje w kilku katalogach CEMI, jako wyrób opracowywany. Nie wiadomo jednak, czy wszedł do produkcji.Nie spotkałem żadnego egzemplarza. Relacje ustne dawnych pracowników CEMI, PIE i ITE są w tym temacie rozbieżne.Sprawa wymaga więc dalszych wyjaśnień.Według danych katalogowych, był to mikrokontroler 8-bitowy, posiadał wewnętrzną 1kb pamięć ROM. 96 instukcji, 27 linii we/wy, 64 bajty pamięci RAM, wewnętrzny licznik, we/wy kompatybilne z TTL.

UKŁAD MCY7851


Odpowiednik układu 8251 (USART).
Dokumentacja ITE dotycząca układu MCY7851 -plik pdf ca. 15MB

UKŁAD MCY7855


Odpowiednik układu 8255A.Jest to równoległy układ programowany wejścia -wyjścia.Obudowa CE76. 24 wejścia/wyjścia kompatybilne z TTL, praca synchroniczna lub asynchroniczna, programowa zmiana konfiguracji funkcjonalnej.
Dokumentacja ITE dotycząca układu MCY7855-plik pdf ca. 10MB


UKŁAD MCY7880


Polski odpowiednik układu mikroprocesora 8-bitowego 8080 firmy Intel.Wejścia/wyścia kompatybilne z TTL (poza wejściami zegarowymi).16-bitowy licznik programu, adresujący 64kb pamięci. Wielopoziomowy, wektoryzowany system przerwań.512 bezpośrednio adresowanych urządzeń we/wy.Czas wykonywania instrukcji minimum 2 mikrosekundy. Według katalogu COMINFO z 1991r. układ ten bywał wykonywany też w dwóch "lepszych" grupy: MCY7880A o cyklu rozkazowym 1,3 mikrosekundy i MCY7880B o cyklu rozkazowym 1,5 mikrosekundy. Tych wersji układu nie posiadam, są poszukiwane do kolekcji. Arytmetyka dwójkowo-dziesiętna i dziesiętna na słowach o pojedynczej lub podwójnej długości. Obudowa CE76. Technologia nMOS.


Dokumentacja ITE dotycząca układu MCY7880 -plik pdf ca. 32MB
Strona niniejsza została zaktualizowana w dniu 14 sierpnia 2017 r.

Powrót do strony głównej


Powrót do "Polskie elementy półprzewodnikowe"