Próżniomierz jonizacyjny PJ2

Próżniomierz PJ2, produkcji PIE (Dolam) był próżniomierzem jonizacyjnym wykonanym w technologii lampowej. Chociaż mierzył ciśnienia z zakresu 10-3 Tr...10-7Tr (współczesne próżniomierze jonizacyjne mierzą 10-9 Tr) to na uwagę zasługuje stabilizator prądu emisji sondy oraz blokada nadmiarowa. Dla porównania, radzieckie próżniomierze serii WIT nie posiadały takiego zabezpieczenia, zaś prąd emisji trzeba nastawiać ręcznie.
Zatem wygoda użytkowania próżniomierza PJ2 była daleko większa niż próżniomierzy WIT, które nie gwarantowały odłączenia sondy w razie podwyższenia ciśnienia.

 Dokumentacja

strona  1 
strona  2 
strona  3 
strona  4 
strona  5 
strona  6 
strona  7 
strona  8 
strona  9 
strona 10 
strona 11

 

Powrót do strony głównej