PRÓŻNIOMIERZ (WAKUOMETR) ELEKTRONICZNY

Wakuometr, którego opis w formacie pdf znajduje się poniżej, nie odznacza się dużą dokładnoscią (głównie za sprawą niskiej temperatury włókna czujnika, co jest jednak konieczne ze względu na jego trwałość) Mimo to wydaje mi się jednak celowe zamieszczenie jego opisu. Jego konstrukcja stanowi bowiem ważne ogniwo w moich "lampowych" eksperymentach.
wakuometr elektroniczny