O Laboratorium

Ze względu na moje zainteresowanie technologią lamp elektronowych uruchomiłem swego czasu przydomowe laboratorium elektroniki próżniowej, które nazwałem "Prywatna Wytwórnia Lamp". Laboratorium to działa od 15.02.2005 r. przy czym nazwa i logo laboratorium odwołuje się do historycznej nazwy Państwowej Wytwórni Lamp Radiowych (PWLR), która działała w latach 1945-1948.

Wyposażenie PWL powstawało praktycznie od zera, w większości siłami własnymi. Zapraszam do zajrzenia do zakładki "Aparatura", w którym znajdują się krótkie opisy sprzętu, stanowiącego wyposażenie pracowni.
W laboratorium prowadzę szereg prac nie tylko do własnych potrzeb, ale także instytucji, z którymi współpracuję:

W toku prowadzonych prac wykorzystywana jest wiedza z wielu gałęzi nauki i techniki, a w szczególności z zakresu:

Właśnie ze względu na interdyscyplinarne warunki pracowni, stanowiące o jej unikalności w skali kraju miałem i mam nadal przyjemność współpracy z uczelniami, w tym Politechniką Warszawską i Politechniką Świętokrzyską, Wojskową Akademią Techniczną a także z Instytutem Problemów Jądrowych i Narodowym Centrum Badań Jądrowych.Powrót do strony głównej