GŁOWICA (PRZYSTAWKA) UKF

Pierwsze polskie radia, wyposażone w zakres fal ultrakrótkich o nazwach "Podhale" i "Symfonia" posiadały głowicę superreakcyjną z lampą ECH81. Zakres takiej głowicy wynosi 87,5MHz-100MHz. Schemat glowicy przedstawiono na poniższym rysunku.
Część heksodowa lampy jest użyta jako wzmacniacz w.cz., separujący stopień superreakcyjny, dzięki czemu zmniejszone jest szkodliwe promieniowanie do anteny. Triodowa część lampy jest wykorzystana jako detektor superreakcyjny. Głowica jest przestrajana indukcyjnie, przy czym druga cewka jest wykorzystana jako precyzer przy strojeniu na zakresie fal krótkich. Podczas pracy przystawki nie jest więc ona wykorzystywana. Cewka strojeniowa zawiera 12 zwojów taśmą miedzianą srebrzoną 2 x0,2 mm. Średnica cewki 11 mm, skok 1,5 mm. Koniec cewki z 7 zwojami dołącza się przez kondensator 24pF (w posiadanym egzemplarzu 39pF) do siatki triody. Dławik liczy około 50 zwojów na karkasie 5mm (drutem 0,25). Dławiki w obwodzie żarzenia mają 11 zwojów, bez rdzenia, z przewodu "żarzeniowego". Średnica cewki 7 mm. Cewka wejściowa: brak danych (prawdopodobnie 2x2 zw, cewka wtóra- nieznana). Trymer w posiadanym egzemplarzu głowicy ma pojemność 6-30pF. Po jego odłączeniu udało się pokryć zakres od około 100- 108 MHz. Sugeruje to, że posiadany egzemplarz głowicy mógł być przeznaczony do odbioru w zakresie tzw. "dolnego UKF" 65-73MHz. Na poniższej fotografii znajdują się wyprowadzenia głowicy. Od lewej:
Na poniższej fotografii znajdują się wyprowadzenia głowicy od strony doprowadzenia anteny. Od lewej: