Bardzo pomocnym źródłem informacji dotyczących technologii lamp elektronowych, techniki próżni, wiązki elektronowej i tematyki pokrewnej są książki. W języku polskim ukazało się ich niezbyt dużo. Sporo natomiast cennej literatury rosyjskojęzycznej. Niniejszy spis jest spisem alfabetycznym, według głównego autora.

 

E.v.Angerer-Technika eksperymentu fizycznego

Wiesław Barwicz-Podstawy konstrukcji i technologii lamp elektronowych

Wiesław Barwicz-Zastosowania optyki elektronowej

Wiesław Barwicz-Zastosowanie wiązek elektronowych w badaniach naukowych i przemyśle

Ł.A. Dudnik-Badanie lamp elektronowych

Szymon Firkowicz- Statystyczna ocena jakości i niezawodności lamp elektronowych

Wojciech Górski, Stanisław Pytkowski- wykrywanie nieszczelności w aparaturze próżniowej

Jan Felba- Wytwarzanie i pomiary wiązki elektronowej o dużej gęstości mocy

Zbigniew Dworecki-Pomiar próżni i efektu dynatronowego w lampach elektronowych

E.Funfer-Liczniki promieniowania

Janusz Groszkowski-Technologia wysokiej próżni

Janusz Groszkowski-Technika wysokiej próżni

Ju.A.Kacman-Elektronnyje lampy dla wysokich i niskich czastot

Janina Kaczmarek-Technologia produkcji lamp elektronowych i elementów półprzewodnikowych

G.A. Kudnicewa-Termoelektronnyje katody

M.Ł. Ljubimow- Spaj metalla so stiekłom

T. Niemyski- Technologia lamp elektronowych

W.N. Popow- Effektiwnyje termokatody

B. Rous- Stiekło w elektronikie

Je. Trendelenburg-Swierchwysokij wakuum

W.F. Własow-Lampy elektronowe

W. Żuk-Spektrometria masowa

Kowalski- Metalizacja tworzyw sztucznych

Bohdan Paszkowski- optyka elektronowa

 

Powrót do strony głównej