Monitor studyjny MS-2331 Unitra ZTSP

Monitor studyjny MS-2331 produkcji Unitra- Zakłady Telewizyjnego Sprzętu Profesjonalnego był małym monitorem kontrolnym. Istniała możliwość podglądu dwóch sygnałów wizyjnych, wybieranych przełącznikiem typu isostat. Jak zapewniała instrukcja: "Monitor przeznaczony jest do obserwacji i kontroli treści obrazów telewizyjnych wytwarzanych przez źródła obrazów naturalnych i testowych standardu 625 linii wg norm OIRT. Monitor może być stosowany w studiach teleizyjnych, telewizyjnych stacjach nadawczych i przekaźnikowych a także w telewizyjnych wozach trancmisyjnych. Ponadto monitor może współpracować z kamerami tlewizji użykowej produkcji ZTSP oraz z magnetowidami helikalnymi".

Schematy monitora- plik zip ca. 8MB (bez układu odchylania)

 


Powrót do strony głównej

Powrót do strony TV Retro