OTV "Orion delta AT550"

opis -część 1

opis -część 2

opis -część 3

 


Powrót do strony głównej

Powrót do strony TV Retro