OTV "Szafir"

Odbiornik telewizyjny "Szafir" OT1731 był produkowany przez Warszawskie Zakłady Telewizyjne w pierwszej połowie lat 60. XX wieku. Jest to czarno-biały odbiornik superheterodynowy, o różnicowej metodzie odbioru fonii, do odbioru wg standardu OIRT. Odbiornik "Szafir" jest elektrycznie zbliżony do odbiornika "Szmaragd 902".
"Szafir" jest wyposażony w kineskop 17-calowy.
Odbiornik jest wyposażony w następujące lampy:

PCC84-wzmacniacz w.cz.
PCF82- mieszacz i heterodyna
EF80-I stopień p.cz. wizji
EF80-II stopień p.cz. wizji
EF80-III stopień p.cz. wizji
PCL84-wzmacniacz wizji i ARW kluczowana
EF80-wzmacniacz częstotliwości różnicowej fonii
PCF82-ogranicznik amplitudy i wzmacniacz napięciowy m.cz.
PL84-wzmacniacz mocy m.cz.
PCF82-separator i wzmacniacz impulsów synchronizujących
PCL82-generator i wzmacniacz odchylania poziomego
PCF82-generator odchylania poziomego i niesymetyczny detektor fazy
PL36- wzmacniacz końcowy odchylania poziomego
PY81-dioda tłumiąco -usprawniająca
EY86- prostownik wysokiego napięcia
AW43-80 -kineskop 17"

schemat ideowy (plik jpeg ca.600kB)

opis telewizora -część 1

opis telewizora-część 2

opis telewizora-część 3

opis telewizora-część 4

opis telewizora-część 5

opis telewizora-część 6

Posiadany przeze mnie egzemplarz był początkowo w stanie niemal opłakanym. Brakowało kineskopu, lamp, transformatora linii, cewek odchylających, głośnika wraz z maskownicą i pokręteł. Obecnie odbiornik jest już uruchomiony i brakuje w zasadzie jedynie maskownicy głośnika. Ponieważ odbiornik był przechowywany w suchym miejscu nader dobrze zachowało się chassis. Uruchomienie odbiornika wymagało szeregu napraw, poczynając od uzupełnienia brakujących części, poprzez wymianę wszystkich kondensatorów papierowych i elektrolitycznych, wymiany diody w detektorze wizji i rezystora w głowicy. Odbiornik wymaga jeszcze strojenia i na tym prawdopodobnie zakończy się przywracanie jego świetności od strony układu elektrycznego. Konieczna jeszcze będzie renowacja skrzyni.

 


Powrót do strony głównej

Powrót do strony TV Retro