tv Szmaragd

OTV "Szmaragd"

Odbiornik "Szmaragd" OT1491 był produkowany przez Warszawskie Zakłady Telewizyjne pod koniec lat 50.XX wieku. Jest to 12-kanałowa superheterodyna z różnicową metodą odbioru fonii, do pracy w kanałach 1-12 wg OIRT. Układ elektryczny jest identyczny z układem odbiornika "Turkus". Zastosowano inny, większy 17'' kineskop.
Niektóre parametry odbiornika:

Zastosowano następujace lampy:
PCC84- wzmacniacz w.cz
PCF82-mieszacz i heterodyna
EF80-I stopień p.cz.
EF80-II stopień p.cz.
EF80-III stopień p.cz.
PL83-wzmacniacz wizji
EF80-wzmacniacz częstotliwości różnicowej fonii
PCF82-ogranicznik amplitudy i wzmacniacz napięciowy m.cz
PL841-wzmacniacz mocy m.cz.
ECL80-separator i ogranicznik impulsów synchronizujących
EF80- tranzytronowy stopień wyzwalania odchylania pionowego
PCL82-generator i wzmacniacz odchylania pionowego
PCC85- generator odchylania poziomego
PL81- stopień końcowy odchylania poziomego
PY81- dioda tłumiąco-usprawniająca
EY86-prostownik wysokiego napięcia
MW43-69- kineskop

schemat ideowy

 


Powrót do strony głównej

Powrót do strony TV Retro